Повиците  од ИПАРД Програмата дочекајте ги подготвени

Повиците  од ИПАРД Програмата дочекајте ги подготвени

Дочекајте ги подготвени повиците од ИПАРД Програмата и одберете го најдоброто за вашиот бизнис. Дознјате што е ИПАРД и кои се вашите можности што ви ги нуди. Советодавен центар за земјоделство и рурален развој (СЦЗРР) Триумф консалтинг од Битола вашите идеи ги претвора во реалност. Искористете ја можноста што ја ви ја нудат европските фондови преку ИПАРД Програмата.

Што е ИПАРД?


ИПАРД  Програмата (2021– 2027) e инструмент за претпристапна помош за Република Македонија  до фондовите на Европската Унија. Тоа се средства наменети за финансиска помош за одржливо земјоделство и рурален развој со фокус на имплементација на законодавството на Европската Заедница. Фокус во однос на заедничката земјоделска политика и политиките за конкурентно одржливо земјоделство, силни и одржливи рурални заедници и разновидна и одржлива рурална животната средина.

Како може да помогне СЦЗРР?

Советодавниот центар за земјоделство и рурален развој „ДООЕЛ ТРИУМФ КОНСАЛТИНГ“ е консултантска компанија.  Обезбедува консултантски услуги и стручна помош на физички и правни лица. Нуди помош за земјоделски фарми, микро, мали и средни претпријатија со цел да ги зајакне нивните капацитети и да им помогне во понатамошниот развој.

Вашите соништа може да се претворат во идеи, а секоја желба да стане реалност. Дозволете искусен тим да се погрижи вашите  идеи да се претворат во развоен бизнис.

Информации може да се добијат на веб страницата www.sovetodavna.mk.

Заинтересираните лица може да се обратат во канцеларијата на ул. Панда Чеснова бр.6 во Старата Битолска чаршија во Битола или пак да закажат средба на тел: 076/749 833 или на 070/934 439.

СЦЗРР