Кокошки несилки – кога се најпродуктивни?

Кокошки несилки – кога се најпродуктивни?

Кокошките несилки се раси на кокошки кои се одгледувани поради нивната способност да несат јајца. Доколку им се обезбеди соодветна нега и исхрана може да бидат доходовен бизнис.

Тие станаа популарни во индустриското производство на јајца поради нивното високо производство на јајца и релативно ниските трошоци за одржување. Сепак, кокошките несилки се исто така многу популарни во малите рурални заедници низ светот. Таму се одгледуваат како домашни животни и обезбедуваат свежи јајца за сопствена употреба или за продажба на локалниот пазар.

Кокошките несилки се разликуваат од оние за производство на месо

Кокошките несилки се обично помали од другите раси кокошки. Нивниот изглед може да варира во зависност од расата. Типично, кокошките-несилки имаат кратки, широки тела и рамни, црвени или кафеави глави. Тие се многу прилагодливи и можат да се одгледуваат во различни услови. Се одгледуваат слободни на отворено или пак во затворен простор.

Со соодветна грижа и исхрана, кокошките несилки можат да произведат големи количини јајца во текот на нивниот живот. Сепак, како и со секое друго домашно животно, потребна е соодветна нега за да се осигура дека кокошките несилки се здрави и среќни.

Колкав е животниот век на кокошките несилки?

Животниот век на кокошката-несилка обично варира во зависност од различни фактори како што се генетиката, исхраната, околината и негата. Вообичаено, кокошките почнуваат да несат јајца на возраст од околу 5-6 месеци и може да продолжат да носат јајца во следните 12-18 месеци, по што нивното ниво на производство на јајца почнува да опаѓа.

Општо земено, кокошките-несилки снесуваат најмногу јајца во текот на првите неколку месеци откако ќе почнат да несат, по што нивното производство на јајца почнува постепено да опаѓа. Кога кокошката-несилка ќе достигне возраст од околу 2 години, нејзиното производство на јајца обично се намалува на помалку од 80 проценти од нејзиното максимално производство. Со соодветна нега и хранење, кокошката-несилка може да живее од 5 до 10 години. Меѓутоа, во комерцијалното производство, кокошките обично се заменуваат откако ќе наполнат околу 18 месеци бидејќи нивното производство на јајца се намалува, пишува Агросавјет.

СЦЗРР