Истражување на пазарот

Uslugi-Istrazuvanje-na-pazarot

Истражувањето подразбира дека станува збор за систематско собирање на информации за плански цели. Под истражување можеме да вклучиме само квалитативно и квантитативно истражување, и пошироко, сите овие се формални и неформални методи за собирање информации.

Денешниот пазар е сложен и се карактеризира со брзи промени, чести технолошки подобрувања, зголемување на глобализацијата и флуктуација на информации, капитал, работна сила и други ресурси. Соодветниот и брз одговор на новите предизвици е суштинска задача за компаниите и менаџерите.

Добро спроведено и што е уште поважно, правилно толкувано истражување е потребно за самиот почеток – создавање компанија (без разлика колку е голема, од претприемачи до мултимилионски компании, разликата е само во големината на потребното истражување), и пожелно е при развој на ново или маркетинг постоечки производ на нов пазар, промени во дизајнот, цената, методот на дистрибуција и секој голем чекор во животот на вашата компанија и нејзините производи (услуги).

Истражувањето на вашата компанија помага во:

  • зголемување на продажбата
  • зајакнување на имиџот на брендот
  • подигање на свеста кај менаџерите и потрошувачите за стоките
  • пристап до валидни и веродостојни информации што се корисни за вашата компанија.

За истражување на пазарот можете да се обратите преку нашата контакт форма или директно на телефонскиот број: 076 749 833 и 070 934 439