Колку долго арското ѓубре може да остане на површината  пред да се внесе во почвата?

Колку долго арското ѓубре може да остане на површината  пред да се внесе во почвата?

Ѓубривото е важен извор на хранливи материи за растенијата и игра клучна улога во земјоделското производство. Меѓутоа, се поставува прашањето колку долго ѓубривото може да остане на површината на почвата без да влезе во почвата.

Во овој текст детално ќе изнесеме колку долго ѓубривото може да остане на површината на почвата, што влијае на неговата брзина на распаѓање и зошто е важно да се внесе ѓубриво во почвата што е можно поскоро за да се искористат сите хранливи материи и да се намалат негативното влијание врз животната средина.

Ѓубривото може да се остави на површината на почвата и да не се внесува во почвата неколку месеци, во зависност од временските услови и други фактори. Меѓутоа, со текот на времето, ѓубривото ќе се распадне и ќе почне да ослободува хранливи материи што им се потребни на растенијата.

Колку долго ѓубривото може да се остави на површината зависи од многу фактори, вклучувајќи:

Временски услови: температурата, влажноста, сончевото зрачење и дождот може силно да влијаат на брзината на распаѓање на ѓубривото.

Количина и вид на ѓубриво: некои видови ѓубриво се распаѓаат побрзо од другите, а поголемите количини ѓубриво исто така ќе влијаат на стапката на распаѓање.

Тип на почва: почвата богата со хумус подобро ќе го разградува ѓубривото отколку лошата почва.

Општо земено, се препорачува ѓубривото да се внесе во почвата што е можно порано за да се обезбеди најдобра употреба на хранливите материи.

Извор: Агросавјет