Исхрана на овците во период на лактација

Исхрана на овците во период на лактација

Исхраната на домашните животни – овци во зависност од периодот во кој се наоѓаат е различен. Во производството на млеко целта на секој фармер е да произведе повеќе и поквалитетно млеко. Ова е директно поврзано со сотавот на храната на овците.  

Исхраната на овците во период на лактација е специфична

Во периодот на производство на млеко, нутритивните потреби на овците се различни и затоа овој период се дели на производство на млеко во првите шест недели лактација и последните шест недели од лактацијата.

Исхраната на овците во период на лактација е специфичен

Пример за дневен оброк во првите шест недели и последните шест недели на лактација:

Дневен оброк за овца во лактација

Состав на смесите за дневен оброк:

Состав на храна за овци во лактација
Јагниња

Исхрана на јагниња

Пример за дневен оброк за јагниња – прихранување и тоа:

Дневен оброк за јагниња

Состав на смеса со 18% и 16% на протеин

Состав на храна за јагниња

СЦЗРР