Одгледување пиперки- што е потребно за максимален принос?

Одгледување пиперки- што е потребно за максимален принос?

За максимален принос на пиперката потребно е да се запазат следните мерки: култивирање или меѓуредна обработка, окопување (прашење), наводнување и ѓубрење.

Пиперките се садат на отворено кога просечната дневна температура на почвата и воздухот ќе достигне 15 ⁰C и кога ќе престане опасноста од доцни пролетни мразови. Ако се сади порано, што често е случај, луѓето се брзаат, добиваме слабо развиени корени, растенија со жолти листови и генерално слабо развиени. На пиперките засадени подоцна им го скратуваме вегетацискиот период, а вкоренувањето на растенијата е отежнато поради високите температури и недостатокот на влага.

Култивирање и меѓуредна обработка на пиперки

Со меѓуредната обработка на почвата го подобруваме водно-воздушниот режим  на вода-воздух на почвата, ја подобруваме аерацијата на површинскиот слој на почвата, а и механички ги уништуваме плевелите. Првата меѓуредна обработка се врши две недели по садењето. Треба да се користи практиката после секој пороен дожд и наводнување да се врши меѓуредна обработка за да се скрши кората. Првите две обработки се прават на длабочина од 3-5 см, а потоа на длабочина од 5-7. Окопувањето има поволно влијание врз развојот на пиперката. Едноставно „закрепнува и оживува“ по обработката, бидејќи почвата е олабавена, скршена во зоната на кореновиот врат.

Наводнување

Наводнувањето на пиперките по садењето треба да се врши два до три пати и тоа  10-15 l/m². По вкоренувањето, наводнете ја пиперката со околу 20-30 l/m². Исто така, по пополнување на празните места, треба да се направи наводнување.

Ѓубрење на  пиперките во неколку наврати

Првото прихранување на пиперките се прави по вкоренувањето на растенијата и тоа обично е 2-3 недели по садењето. Второто прихранување на растенијата се врши во фаза на целосно цветање и зфаќање плод. По секое ѓубрење мора да се врши наводнување, а потоа окопување. Неопходна е прихрана  според видот на ѓубривото, времето и начинот на нанесување, само по препорака на стручно лице откако ќе се изврши агрохемиска анализа.

Пожелно е  во текот на вегетацијата да се изврши и фолијарна прихрана за подобро да се развиваат растенијата.

Правилно развиено растение со добро развиен коренов систем, соодветно нахрането и во почва која е длабока, плодна, добро наѓубрена со ѓубриво, структурно и со добар режим воздух-вода, ќе биде поотпорна на стресови  предизвикани од различни фактори како што се :

-големи разлики во дневните и ноќните температури,

-големи количини на врнежи во краток временски период,

-високи дневни и ноќни температури,

-недостаток на врнежи и ниска влажност на почвата, пишува Агросавјет.

СЦЗРР