Продолжен рокот за мерка 3 од ИПАРД 2

Продолжен рокот за мерка 3 од ИПАРД 2

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој донесе одлука за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2023 за доставување на барање закористење за на средства од ИПАРД програмата за програмски период 2014-2020.

Со оваа одлука се продолжува рокот за поднесувања на апликации за мерката ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И РИБНИ ПРОИЗВОДИ за дополнителни 15 дена.

СООВЕТОДАВЕН ЦЕНТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ им стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за подготовка на проектната документација.