Јавен повик за ангажирање на лица за маркетинг на вино и вински производи

Јавен повик за ангажирање на лица за маркетинг на вино и вински производи

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК за поднесување на предолози за трошоци за ангажман на лица за промоција на вино и други производи од винско грозје на социјалните мрежи.

Станува збор за Мерка 1.3 Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени змјоделски производи, подмерка 1.3.6-трошоци за ангажман на лица за промоција на вино и други производи од винско грозје на социјалните мрежи.Вкупната финансиска поддршка за оваа подмерка изнесува 1.000.000денари.

Целта на јавниот повик е промоција на производителите на вино преку лица за промоција на вино и други производи од винско грозје на социјалните мрежи кои имаат искуство, знаење и вештини да промовираат преку социјалните онлајн мрежи.

Право на учество на повикот имаат лица за промоција на вино и други производи од винско грозје на социјалните мрежи.

Околу критериумите на овој повик повеќе прочитајте на следниот ЛИНК.

СЦЗРР