Исплатени субвенциите за предадено кравјо, овчо и козјо млеко

Исплатени субвенциите за предадено кравјо, овчо и козјо млеко

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата на директните плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко.

Исплатени се 143.7 милиони денари за над 5300 млекопроизводители.

Корисници на оваа подмерка  се земјоделските стопанства – производители на кравјо, козјо и овчо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени видови на животни и сопствено производство и го имаат предадено на регистриран откупувач на сурово млеко.

Висината на поддршкатa изнесува 3,5 денари/литар за произведено и предадено кравјо млеко и 4,5 денари/литар за произведено и предадено овчо и козјо млеко.

,,По добивање на списоците од преработувачките капацитети и административната обработка на истите, Агенцијата денес ја изврши исплатата за произведеното и предаденото млеко за период од Јануари – Април 2022 година. Во следниот период се продолжува со обработка на барањата за финансиска поддршка во земјоделството за растително и сточарско производство.