Општина Новаци објави конкурс за субвенции за пластеници

Општина Новаци објави конкурс за субвенции за пластеници

Општина Новаци објави јавен повик за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за сопствени потреби.

Со овој повик ќе се субвенционираат дел од трошоците за подигување на пластеници за сопствени потреби и се утврдуваат корисниците, начинот, постапката, вкупен износ, максималниот износ, критериумот за избор, прифатливите трошоци и придружните документи за докажување на трошоците кои се однесуваат на доделувањето на неповратна, еднократна финансиска поддршка за надоместување на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за производство на еколошки-органски земјоделски производи за сопствени потреби на жителите на територијата на Општина Новаци. Рокот за поднесување на документи е до 28.04.2023 година. Повеќе прочитајте на следниот ЛИНК

СЦЗРР