Растојание на кое треба да се садат овошките

Растојание на кое треба да се садат овошките

Растојанието на кое се садат овошките е различно. Тоа зависи од тоа за каков вид на овошна садница станува збор, од почвата, климатските карактеристики како и начинот на кој ќе се одгледуваат.

Според експертите, садењето овошни дрвја на есен и нивното садење е подобра опција отколку садењето во пролет. Откако ќе се направат сите подготовки, пред да ги ставите овошните садници во земјата, важно е да знаете колку растојание треба да има помеѓу нив во редот, но и колку е растојанието помеѓу редовите. Денес на пазарот има многу сорти кои поседуваат свои карактеристики и добро е да се информирате за нив пред да ги купите. Подолу ви ги даваме препорачаните растојанија  за садење за секоја  овошна култура.

Растојание на кое треба да се садат овошките

СЦЗРР