Сеидба на пченицата

Сеидба на пченицата

За да имаме успешна производна година еден од клучните фактори е и успешната сеидба на пченицата. Сеењето на пченицата вклучува неколку клучни чекори.

Еве неколку совети што е потребно да знаеме пред да почнеме со сеидбата:

Избор на сорта на пченица која е добро прилагодена на климата во регионот каде се сее, типот на почвата и наменетата т.е. употребата на пченицата.

Пченицата претпочита исцедна почва со добра плодност. Направете анализа на макро и микроелементи во почвата за да ги одредите нивоата на хранливи материи и pH вредноста и направете ги сите неопходни подобрувања на почвата врз основа на резултатите.

Оптималниот период за сеидба на пченицата во нашата земја е од 10-25 октомври во зависност од сортата пченица која се користи при сеидбата.

Одредете ја оптималната стапка на сеење врз основа на сортата на пченица, типот на почва и посакуваниот број на растенија по единица површина. Користењето на правилната стапка на сеење обезбедува соодветно растојание и густина на растенијата.

Подгответе го семенскиот матријал пред сеидбата и направете добар сеидбен слој. Проверете ја и сеалката пред сеидбата за правилно функционирање.

Пченицата треба да се сее на одредена длабочина, обично 3 до 5 сантими длабина. Премногу плитко или премногу длабоко сеење може да доведе до слабо ртење.

Оставете соодветно растојание меѓу редовите во согласност со сортата и опремата која ја користите за сеидба на пченица. Вообичаените растојанија на редовите се од 15 до 25 сантиметри.

Внесете ја потребната количина на ѓубриво врз основа на препораките од анализата на почвата и барањата за хранливи материи на пченицата. Внесете ѓубриво во почвата пред сеидба и користете ѓубриво за време на сеидбата.

Превентивно размислете за третирање на семето од пченица со фунгициди или инсектициди ако има историја на проблеми со штетници или болести во регионот каде се сее.

Контролирајте ги плевелите пред сеидба и користете хербициди пред никнување доколку е потребно. Обезбедете ги површините без плевел за време на формирањето на пченицата.

Обезбедете соодветна влажност за ртење и ран раст.

Редовно контролирајте ги површините со пченица од појава на штетници и болести. Раното откривање и соодветното управување се клучни за здравјето на посевите.

Жетва на пченица е кога ќе го достигне соодветното ниво на зрелост. Овој тајминг може да варира врз основа на сортата на пченицата и наменетата употреба.

По жетвата, управувајте со остатоците од културите за да спречите пренесување на болести и да го подобрите здравјето на почвата.

Правете плодоред за да го намалите ризикот од штетници и болести и да ја одржите плодноста на почвата.

Бидете во тек со најновите истражувања и најдобри практики за одгледување пченица во вашиот регион.

Успешното сеење на пченицата бара претпазливо планирање, внимание на деталите и способност за прилагодување на променливите услови. Секогаш консултирајте се со експерти (агрономи) за препораки специфични за регионот.

Советодавен центар за земјоделство и рурален развој им стои на располагање на земјоделските стопанства.