Започна пријавувањето за субвенции во земјоделството

Започна пријавувањето за субвенции во земјоделството

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави повикот за Директните плаќања за 2024 година. Сите регистрирани земјоделски стопанства во ЕРЗС во период од 10 мај до 1 јули ќе можат да поднесат барања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година.

Во овој период се поднесуваат барања за:

– растително производство по обработлива земјоделска површина со поледелски и градинарски култури, за одржување на постоечки површини со овошни и лозови насади како и површина за производство на сертифициран семенски и саден материјал,

– сточарско производство за обележани грла говеда, овци и кози, за маторици, презимени пчелни семејства како и за заклани говеда во кланица,- органско земјоделско производство.

Барањата се поднесуваат во електронскиот систем на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на следниот ЛИНК.

За професионална подготовка и поднесување на електронското барање контактирајте ги стручните лица на СОВЕТОДАВНА на 072/251-263, директно во нашата канцеларија на Ул. Панда Чеснова бр.6 Битола или преку контакт формата kontakt@sovetodavna.mk.