Подготовка на производи за заштита на растенијата (пестициди)

Подготовка на производи за заштита на растенијата (пестициди)

Производите за заштита на растенијата се од суштинско значење за заштита на културите, а нивната правилна подготовка е клучна за ефективна примена. Кога подготвувате средства за заштита на растенијата, важно е внимателно да ги следите упатствата дадени со секој производ.

Во оваа статија ќе го опишиме процесот на подготовка на производи за заштита на растенијата и ќе го нагласиме значењето на точноста и претпазливоста во оваа фаза.

Читање и следење на упатствата

Пред да аплицирате кој било производ за заштита на растенијата, од витално значење е темелно да ги прочитате и проучите дадените упатства. Овие упатства ги прикажуваат конкретните детали за примена, вклучувајќи ја препорачаната доза и концентрација за различни видови култури. Дозата обично се изразува во килограми или литри по хектар за поледелски и градинарски култури, додека концентрацијата се изразува како процент за овошните насади и виновата лоза. Строго почитување на упатствата обезбедува оптимални резултати и го минимизира ризикот од негативни ефекти.

Точно мерење

Подготовката на производите за заштита на растенијата бара прецизност, бидејќи тие се концентрирани формулации. Внимателно ракување со овие производи е од најголема важност за да се обезбеди безбедност и на корисникот и на околината. За точно мерење на потребната количина на производот за одредена површина, треба да се користат соодветни мерни инструменти. Малите чаши и капалки се идеални за мерење течности, додека вагата треба да се користи за супстанции во цврста форма. Од клучно значење е да не се проценуваат количините визуелно, туку да се направат  прецизни мерења како што е наведено во упатствата.

Процес на подготовка

За време на процесот на подготовка, пропишаното количество на средство за заштита на растенијата, определено по тежина или мерење, треба да се стави во поголем сад или кофа што содржи мала количина вода. Потребно е темелно мешање за да се постигне хомоген раствор. Последователно, растворот за заштита на растенијата треба да се додаде во резервоарот за прскање, кој треба да се наполни до половина со вода. Потоа треба да се додаде преостанатата количина на потребна вода. Важно е миксерот во распрскувачот да работи постојано во текот на овој процес за да се одржи конзистентна смесата.

Мешање на различни средства (препарати)

Кога има потреба да се мешаат два или повеќе препарати т.е. средства за заштита на растенијата, а нема конкретни информации за мешањето дадени во упатствата, треба да се следат одредени упатства. Слични формулации секогаш треба да се мешаат заедно, како што се водени прашоци со водени прашоци (WP + WP) или концентрати на емулзија со концентрати на емулзија (EC + EC). Кога се комбинираат различни форми на формулации, од клучно значење е да се почитува редоследот на мешање. На пример, вреќички растворливи во вода, водени прашоци, гранули за распрскување и концентрати за суспензија треба да се мешаат пред да се додадат концентрати за емулзија, растворливи концентрати и други адитиви како што се средства за влажнење, подобрувачи на својствата на средствата за заштита и фолијарни ѓубрива. Овие дополнителни компоненти треба да се додадат во резервоарот на прскалката на крајот од процесот на мешање за да се обезбеди нивната оптимална ефикасност.

Како заклучок, правилната подготовка на производите за заштита на растенијата е од витално значење за нивна ефективна примена. Со внимателно читање и следење на упатствата, прецизно мерење на потребните количини и обезбедување на темелно мешање, можеме да ги максимизираме придобивките од производите за заштита на растенијата додека ги минимизираме сите потенцијални ризици. Да дадеме приоритет на безбедните и одговорни практики за заштита на нашите култури и животната средина.

Советодавен центар за земјоделство и рурален развој