Исплатени субвенциите за складирана или предадена пченица

Исплатени субвенциите за складирана или предадена пченица

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата за мерката за финансиска поддршка за остварено и продадено или складирано производство на пченица.

Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат поднесено барање за мерка 1.1 од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година и кои имаат засеани и ожнеани површини со пченица и оствареното производство го имаат продадено или складирано кај регистриран откупувач во период од 15 јуни до 31 август 2023 година, вклучително и за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, а се запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи.

Максималната количина на пченица која е прифатлива за финансиска поддршка е 5000 килограми по пријавен хектар.

Висината на финансиската поддршка изнесува 3 денари по килограм, а со истата се стекнаа 3397 земјоделски стопанства регистрирани во ЕРЗС за кои се одвоени 211.6 милиони денари.