Најнови Агро Вести

ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ИПАРД МЕРКА 3
ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ИПАРД МЕРКА 3

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во координација со телото за управување со ИПАРД при МЗШВ, донесе одлука за...

Прочитај повеќе
Исплатени дополнителни плаќања за обележани кози
Исплатени дополнителни плаќања за обележани кози

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралнот развој ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за обележани...

Прочитај повеќе
Исплата на субвенциите за повеќе мерки
Исплата на субвенциите за повеќе мерки

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој реализираше исплата на финансиска поддршка по повеќе мерки. Исплатени се...

Прочитај повеќе
Започна аплицирањето за субвенции за предадени јаболка кај регистрирани откупувачи или преработувачи
Започна аплицирањето за субвенции за предадени јаболка кај регистрирани откупувачи или преработувачи

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објави повик за производителите на јаболка дека од 10 мај 2024 година ќе...

Прочитај повеќе
Започна пријавувањето за субвенции во земјоделството
Започна пријавувањето за субвенции во земјоделството

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави повикот за Директните плаќања за 2024 година. Сите регистрирани...

Прочитај повеќе
Објавен јавен повик за подигнати повеќегодишни насади
Објавен јавен повик за подигнати повеќегодишни насади

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објави повик од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој 2024...

Прочитај повеќе
Исплатени дополнителни директни плаќања за обележани грла говеда
Исплатени дополнителни директни плаќања за обележани грла говеда

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за...

Прочитај повеќе
ОБЈАВЕНА МЕРКА 3  (ПРЕРАБОТКИ И МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ) ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА
ОБЈАВЕНА МЕРКА 3 (ПРЕРАБОТКИ И МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ) ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави првиот јавен повик од ИПАРД III програмата за мерката за...

Прочитај повеќе
Исплатени дирекните плаќања за произведен и предаден тутун од реколта 2023 година
Исплатени дирекните плаќања за произведен и предаден тутун од реколта 2023 година

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој реализираше исплатата за произведен и продаден тутун од реколта 2023...

Прочитај повеќе
Исплата на субвенциите за употребен сертифициран семенски матријал за поледелските култури
Исплата на субвенциите за употребен сертифициран семенски матријал за поледелските култури

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата за дополнителните директни плаќања за...

Прочитај повеќе
Исплатени субвенциите за остварено производство на градинарски и овошни култури
Исплатени субвенциите за остварено производство на градинарски и овошни култури

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализраше исплатата на директните плаќања за остварено...

Прочитај повеќе
Исплатени дополнителни дирекни плаќања за одгледувачите на овци
Исплатени дополнителни дирекни плаќања за одгледувачите на овци

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за...

Прочитај повеќе

Најнови Агро Совети

Агротехника за производство на хељда
Агротехника за производство на хељда

Хељдата, позната и како Fagopyrum esculentum Moench, припаѓа на семејството Polygonaceae, но се смета за житарка поради сличноста во структурата и...

Прочитај повеќе
Kомпостирање ѓубриво за одржливо земјоделско производство
Kомпостирање ѓубриво за одржливо земјоделско производство

Компостирањето на ѓубриво и други органски материјали не е само зелена практика – тоа е стратешки потег кон зголемена ефикасност на фармата...

Прочитај повеќе
Исхрана на овци за време на јагнење
Исхрана на овци за време на јагнење

Најважен услов во одгледувањето на домашните животни и постигнување на добри производни резултати е правилната исхрана. Правилната исхрана...

Прочитај повеќе
Подигнување на насад орев од сортата Чендлер
Подигнување на насад орев од сортата Чендлер

Подигнувањето на нов насад од јаткасти плодови, односно орев од сортата Чендлер, во нашата држава преставува добра инвестиција на долгорочен...

Прочитај повеќе
Совети за користење дронови во земјоделското производство
Совети за користење дронови во земјоделското производство

Беспилотните летала го револуционизираат земјоделството обезбедувајќи вредни податоци и сознанија кои можат да доведат до зголемен принос на...

Прочитај повеќе
Заштита и припрема на овошките во зимскиот период
Заштита и припрема на овошките во зимскиот период

Заштитата на овошките во зимскиот период е клучна за да обезбеди на растението здравје и подобра продуктивност на овошните насади. Различните...

Прочитај повеќе
Напредни методи за селекција и тестирање на говеда за производство на млеко
Напредни методи за селекција и тестирање на говеда за производство на млеко

Напредните методи за селекција и тестирање во одгледувањето говеда често вклучуваат комбинација на традиционални и модерни техники за подобрување...

Прочитај повеќе
Аеропоника – иновативен, одржлив и ефикасен метод на одгледување на култури“
Аеропоника – иновативен, одржлив и ефикасен метод на одгледување на култури“

Ограничувањата во традиционалното градинарство базирано на почва може да се надминат со нови иновативни технологии на одгледување растенија...

Прочитај повеќе
Кои се придобивките од запишување и управувањето со податоци на вашето земјоделско стопанство
Кои се придобивките од запишување и управувањето со податоци на вашето земјоделско стопанство

Запишувањето и управувањето со податоците од сите активности на вашето стопанство е од суштинско значење за носење на правилни одлуки.

Прочитај повеќе
Инвестиции во нови технологии на краварска фарма
Инвестиции во нови технологии на краварска фарма

Вложувањето во нови технологии во фарма за одгледување на крави за производство на млеко може да ја подобри ефикасноста, продуктивноста и...

Прочитај повеќе
Сеидба на пченицата
Сеидба на пченицата

За да имаме успешна производна година еден од клучните фактори е и успешната сеидба на пченицата.

Прочитај повеќе
Обезбедување на благосостојба и здравје на говедата во вашата фарма
Обезбедување на благосостојба и здравје на говедата во вашата фарма

Обезбедувањето на здравјето и благосостојбата на говедата на фармата е од клучно значење за нивната продуктивност и севкупниот успех на...

Прочитај повеќе

Растително производство

Агротехника за производство на хељда
Агротехника за производство на хељда

Хељдата, позната и како Fagopyrum esculentum Moench, припаѓа на семејството Polygonaceae, но се смета за житарка поради сличноста во структурата и...

Прочитај повеќе
Kомпостирање ѓубриво за одржливо земјоделско производство
Kомпостирање ѓубриво за одржливо земјоделско производство

Компостирањето на ѓубриво и други органски материјали не е само зелена практика – тоа е стратешки потег кон зголемена ефикасност на фармата...

Прочитај повеќе
Подигнување на насад орев од сортата Чендлер
Подигнување на насад орев од сортата Чендлер

Подигнувањето на нов насад од јаткасти плодови, односно орев од сортата Чендлер, во нашата држава преставува добра инвестиција на долгорочен...

Прочитај повеќе
Совети за користење дронови во земјоделското производство
Совети за користење дронови во земјоделското производство

Беспилотните летала го револуционизираат земјоделството обезбедувајќи вредни податоци и сознанија кои можат да доведат до зголемен принос на...

Прочитај повеќе
Заштита и припрема на овошките во зимскиот период
Заштита и припрема на овошките во зимскиот период

Заштитата на овошките во зимскиот период е клучна за да обезбеди на растението здравје и подобра продуктивност на овошните насади. Различните...

Прочитај повеќе
Аеропоника – иновативен, одржлив и ефикасен метод на одгледување на култури“
Аеропоника – иновативен, одржлив и ефикасен метод на одгледување на култури“

Ограничувањата во традиционалното градинарство базирано на почва може да се надминат со нови иновативни технологии на одгледување растенија...

Прочитај повеќе
Сеидба на пченицата
Сеидба на пченицата

За да имаме успешна производна година еден од клучните фактори е и успешната сеидба на пченицата.

Прочитај повеќе
Плодоред на пченицата
Плодоред на пченицата

Плодоредот на културите е од суштинско значење за одржување на здравјето на почвата и спречување на појавата на штетници и болести.

Прочитај повеќе
Зошто е потребна агрохемиска анализа на почва и правилна примена на ѓубривата
Зошто е потребна агрохемиска анализа на почва и правилна примена на ѓубривата

Агрохемиската анализа, односно таканаречена земјоделска хемиска анализа, е процес на испитување и евалуација на различните хемиски супстанции кои...

Прочитај повеќе
Мерки и препораки за правилно управување со почвата
Мерки и препораки за правилно управување со почвата

Почвата е основен ресурс во земјоделското производство на кој се заснова одгледувањето на растенијата во земјоделството и обезбедувањето на храна...

Прочитај повеќе
Основни познавања за oрганското растително производство
Основни познавања за oрганското растително производство

Органското производство може да се дефинира како систем на производство кој ги комбинира најдобрите еколошки стандарди, и го одржува здравјето на...

Прочитај повеќе
Правилна употреба на арското ѓубриво
Правилна употреба на арското ѓубриво

Арското или шталско ѓубриво преставува органска материја најчесто добиено од животински измет по природен пат, кое може да се користи како...

Прочитај повеќе

Сточарско производство

Напредни методи за селекција и тестирање на говеда за производство на млеко
Напредни методи за селекција и тестирање на говеда за производство на млеко

Напредните методи за селекција и тестирање во одгледувањето говеда често вклучуваат комбинација на традиционални и модерни техники за подобрување...

Прочитај повеќе
Инвестиции во нови технологии на краварска фарма
Инвестиции во нови технологии на краварска фарма

Вложувањето во нови технологии во фарма за одгледување на крави за производство на млеко може да ја подобри ефикасноста, продуктивноста и...

Прочитај повеќе
Обезбедување на благосостојба и здравје на говедата во вашата фарма
Обезбедување на благосостојба и здравје на говедата во вашата фарма

Обезбедувањето на здравјето и благосостојбата на говедата на фармата е од клучно значење за нивната продуктивност и севкупниот успех на...

Прочитај повеќе
Исхрана на одбиени јагниња
Исхрана на одбиени јагниња

Еден од најважните услови за одгледување на домашнни животни и добивање на посакувани резултати е правилната исхрана. Оваа исхрана зависи од...

Прочитај повеќе
Ефективни стратегии за контролирање на болестите кај сточарските фарми
Ефективни стратегии за контролирање на болестите кај сточарските фарми

Научете основни техники за заштита на вашата сточарска фарма од болести со нашиот сеопфатен водич. Откријте докажани методи за превенција и...

Прочитај повеќе
Правилно користење на силажата и сенажата при исхрана на говедата
Правилно користење на силажата и сенажата при исхрана на говедата

Силажата и сенажата преставуваат постапки на конзервирање на добиточната храна и користење на истата во подолг временски период задржувајќи ги...

Прочитај повеќе
Благосостојба на животните
Благосостојба на животните

Благосостојбата на животните на фармата е од голема важност, не само етички туку и за одржливоста и продуктивноста во сточарското производство...

Прочитај повеќе
Кои се обврските на секој одгледувач на животни (фарма за животни)?
Кои се обврските на секој одгледувач на животни (фарма за животни)?

Секое земјоделско стопанство кое се занимава со одгледување на животни задолжително треба  да ги  идентификува, регистра и да  го пријавува...

Прочитај повеќе
Маститис кај козите – причинители, симптоми и превентива
Маститис кај козите – причинители, симптоми и превентива

Во следниот блог пост ќе преставиме сеопфатен водич за маститис кај козите и начини за превенција. Маститисот преставува воспаление на млечната...

Прочитај повеќе
Заштита на пчеларот при работа во пчеларникот
Заштита на пчеларот при работа во пчеларникот

Заштитата на пчеларот при работа на пчеларникот е една од основите за безбедно одгледување на пчели и почитување на принципите за добра пчеларска...

Прочитај повеќе
Пчеларникот во мај
Пчеларникот во мај

Пчеларникот во месец мај изобилува со низа активности. Пчелите се во полн развој и работат на градење на саќето и одржување на леглото.

Прочитај повеќе
Кокошки несилки – кога се најпродуктивни?
Кокошки несилки – кога се најпродуктивни?

Кокошките несилки се раси на кокошки кои се одгледувани поради нивната способност да несат јајца. Прочитајте кога се најпродуктивни?

Прочитај повеќе

Чекори до

Кои се придобивките од запишување и управувањето со податоци на вашето земјоделско стопанство
Кои се придобивките од запишување и управувањето со податоци на вашето земјоделско стопанство

Запишувањето и управувањето со податоците од сите активности на вашето стопанство е од суштинско значење за носење на правилни одлуки.

Прочитај повеќе
Чекори до правилен избор на земјоделска механизација и опрема
Чекори до правилен избор на земјоделска механизација и опрема

При изборот на трактор и приклучна механизација, важно е да ги земете во предвид вашите специфични потреби и буџет

Прочитај повеќе
Како правилно да изберете земјоделска механизација?
Како правилно да изберете земјоделска механизација?

За да направите правилен избор на земјоделска механизација и вашата одлука да биде вистинска потребно е да преземете повеќе понуди од различни...

Прочитај повеќе
Кои документи им се потребни на жените земјоделки за користење надоместок за мајчинство?
Кои документи им се потребни на жените земјоделки за користење надоместок за мајчинство?

Кои документи им се потребни на жените земјоделки за финансиска поддршка  за деветмесечен надоместок за мајчинство.

Прочитај повеќе
Постапката за изградба на објекти на земјоделско земјиште
Постапката за изградба на објекти на земјоделско земјиште

Постапката за изградба на објекти на земјоделско земјиште е многу важно да се започне навреме за да може да се комплетираат сите потребни...

Прочитај повеќе
10 Иновативни решенија во земјоделството
10 Иновативни решенија во земјоделството

10 иновативни решенија  што може да го менуваат начинот на кој земјоделците произведуваат, транспортираат, складираат и управуваат

Прочитај повеќе
10 чекори за отворање на земјоделска фирма
10 чекори за отворање на земјоделска фирма

Согласно последниот јавен повик од мерката 213 од програмата за рурален развој т.е. плати за одгледувачи на овци, кози и говеда земјоделското...

Прочитај повеќе
Потребни документи за поднесување  барања за исплата на плати на одгледувачи на овци кози и говеда
Потребни документи за поднесување барања за исплата на плати на одгледувачи на овци кози и говеда

Потребни документи за поднесување барања за плати на одгледувачи на овци, кози и говеда и други информации може да најдете во СЦЗРР.

Прочитај повеќе
5 чекори  за прибирање  понуди за ИПАРД инвестиции
5 чекори за прибирање  понуди за ИПАРД инвестиции

5 чекори за прибирање понуди за ИПАРД инвестиции.Корисниците од оваа програма за полесно да ги приберат понудите еве како треба да постапат.

Прочитај повеќе
10 совети како да  изберете  земјоделска опрема и механизација
10 совети како да изберете земјоделска опрема и механизација

10 совети кои ќе ви помогнат кога планирате да ја обновите земјоделската опрема и механизација. Со правилен избор до резултати.

Прочитај повеќе
ИПАРД можности за инвестиции во јавна рурална инфраструктура
ИПАРД можности за инвестиции во јавна рурална инфраструктура

Од 2024 година се очекува објава на мерката од ИПАРД 3 програмата за инвестиции во рурална јавна инфраструктура.

Прочитај повеќе
ИПАРД Програма – финансиски можности за земјоделците
ИПАРД Програма – финансиски можности за земјоделците

ИПАРД Програмата 2021-2027 нуди приближно 39 милиони евра финансиската поддршка за примарното земјоделско.

Прочитај повеќе